500万彩票网官网 - 波兰语

500万彩票网官网 - 波兰语

witamyW¯¯miniprzewodnikuW¯¯języku*polskim*。玛米nadzieję,泽dostarczy CI上podstawowych信息详细信息Økursach。更多信息szczegółówznajduje SIEW¯¯angielskiejczęścinaszej strony orazW¯¯przewodnikuW¯¯językuangielskim。

intensywne kursyjęzykaangielskiego

500万彩票网官网oferuje intensywne kursyJęzykaangielskiego我kursyprzygotowujące做egzaminówžJęzykaangielskiego。 kursy prowadzone SAW¯¯剑桥,przezcały韩国,我skierowane SA做uczestnikówžzagranicy。

siedzibagłównaszkołyznajduje SIEW¯¯椎体剑桥,niedaleko dworca kolejowego。 w ^ lecie prowadzimyrównieżzajęciaW W pobliskim Kolegium剑桥。

kursyobejmują:

w ^ ramach zajec zapewnia SIE:

 • PRACE荚kierunkiem Nauczyciela,
 • MATERIALY Edukacyjne,
 • cotygodniowesprawdzającePostepy暴躁,
 • MożliwośćudziałuW¯¯cotygodniowych spotkaniach klubu konwersacyjnego,
 • 呐raportzakończeniekursu,
 • świadectwoukończeniakursu。

ZAdodatkowąopłatą:

ponadto池zajęciamižogólnejznajomościJęzykaangielskiego我przygotowaniem做egzaminówOferujemyrównieżnastępującenieobowiązującezajęciapopołudnioweW¯¯ramach kursu英语28:

 • przygotowanie做雅思
 • podstawy雅思
 • wiedza或Kulturze
 • Umiejętnościjęzykowe
 • 商务英语

POprzyjeździeprzeprowadzany开玩笑Języka测试znajomościangielskiego,NAktóregopodstawie uczestnik zostaje przydzielony做grupy或odpowiednim poziomie。 ponadto合作piątekprzeprowadzany开玩笑W¯¯celu potwierdzenia测试,ZE uczestnicy robia Postepy nauce W上。

更多信息信息详细信息荚możnauzyskaćadresem: intensywne kursyjęzykaangielskiego.

obozymłodzieżowe

500万彩票网官网oferuje obozymłodzieżowe DLA GRUPróżnychwiekowych。 organizowanych开玩笑7obozówletnich oraz 1ObózCałoroczny,któryobejmujejesień,zīme我wiosnę。

programyobejmują:

 • 20 LUB 28 lekcjiJęzykaangielskiego tygodniowo(15 LUB 21 godzin,瓦特zależnościOD kursu)
 • 住宿加W¯¯的domU studenckim LUBürodzinygoszczącej
 • wszystkieposiłki(共najmniej 3 dziennie)
 • pełny程序pozalekcyjnych towarzyskich Zajec,kulturalnych我sportowych
 • LUB 2całodniowewycieczki tygodniowo做ciekawych miejsc *
 • półdnioweLUB lokalne wy​​cieczki podczaswiększościobozów
 • transfery Z I不要波特lotniczego LUB londyn希思罗机场斯坦斯特德**
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • wysoki poziom Opieki
 • wszystkie MATERIALY Edukacyjne,zakończeniekursu呐raport我świadectwoukończeniakursu

* WycieczkiW¯¯ramachcałorocznegoobozu乔治爵士oferowane SA ZAdodatkowąopłatą; JEmożnawykupićW¯¯szkole

** transfery Z I做tychportówlotniczych oferowane SA BEZ dodatkowychopłat,jeśliprzylot我wylot odbywa SIEW¯¯niedzielę

ObózCałorocznyW¯¯剑桥

wiek 由... obozu lokalizacj到 zakwater owanie lekcji liczbaJęzykaangielskie去 sesjeaktywności呐tydzień Wycieczka tygodniowo pojemnośćobozu
14 - 17 乔治先生工作室主要学校 或rodzinygoszczącej 282 sesjećwiczeń3 sesje Nauki I Z przewodnikiemdostępne合作DWA tygodnie ZAdodatkowąopłatą70

obozy letnieW¯¯Południowo,wschodniej Anglii

wiek 由... obozu lokalizacj到 zakwater owanie lekcji liczbaJęzykaangielskie去 sesjeaktywności呐tydzień Wycieczka tygodniowo pojemnośćobozu
8 - 13爱德华爵士伊利W¯¯的domU studencki米 20152całydzień1 POL dnia150
9-14亨利爵士毕晓普斯托福德W¯¯的domU studencki米 20152całydzień1 POL dnia150
10-16理查德爵士W¯¯的domU studencki米 20152całydzień1 POL dnia150
14 - 17威廉爵士londynW¯¯的domU studencki米 20
----
28
11
---
7
2całydzień1 POL dnia150

obozy letnieW¯¯剑桥

wiek 由... obozu lokalizacj到 zakwater owanie lekcji liczbaJęzykaangielskie去 sesjeaktywności呐tydzień Wycieczka tygodniowo pojemnośćobozu
13至17迈克尔爵士工作室主要学校或rodzinygoszczącej
---
W¯¯的domU studencki米
20
----
28
8 - 13
----
9
1dzieńcały400
12 - 16劳伦斯爵士露西·卡文迪什学院W¯¯的domU studencki米 2891dzieńcały70
16至19克里斯托弗爵士 里德利学院大厅W¯¯的domU studencki米 20
----
28
13
----
9
1dzieńcały100

探索500万彩票网官网...

注册 联系我们

500万彩票网官网

6个萨利别墅
站前路
剑桥
CB1 2JF

  +44(0)1223 369701
  admissions@studiocambridge.co.uk